Staroslovienská Biblia, staroslovienčina, slovančina, Slovanská Biblia

 

 

Prejdite na stránku Staroslovienskej Biblie

Čo to je?

-Ide o jazyk (staroslovienčina), ktorý napísali/používali Bibliu a liturgické texty Cyril a Metod

-Texty sú napísané nami používanom a zrozumiteľnom písme – v latinke (česká abeceda), čo je obrovská výhoda,

lebo asi ťažko by sa nám chcela čítať Biblia v hlaholike alebo cyrilike

(to by sa naozaj nikomu nechcelo)

-Staroslovienska Biblia bola napísaná pôvodne v ruskej azbuke (na stránke rusbible.ru),

avšak všetky texty boli prekonvertované spoľahlivo, elektronicky, programom

-V Rusku je pre staroslovienčinu známejší pojem slovančina, Slovanská Biblia.

Dodnes sa staroslovienčina používa v liturgii Pravoslávnej cirkvi – i keď nie v celej

-stránka obsahuje aj ruský preklad Biblie s komentármi, ktorý je tiež konvertovaný do latinky


Návod na čítanie Slovanskej Biblie

Odporúčam, aby ste si pre lepšie porozumenie a pre porovnávanie zobrali do ruky aj klasickú Bibliu

Vyberte si knihu ktorú chcete čítať

Zobrazí sa Vám ruský preklad

Presuňte sa na úplne dolnú časť stránky (môžete tak urobiť napr. tlačidlom „End“ na klávesnici)

Kliknite na Slovanský (Starosloviensky) preklad

V hornom riadku si môžete vybrať kapitolu